Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w listopadzie 2010 roku zainaugurowała wydawanie czasopisma „Studia Miejskie”. Czasopismo to ukazuje się cyklicznie, w trybie kwartalnika. Wersją pierwotną naszego czasopisma jest papierowa, ale artykuły są publikowane również w formie elektronicznej.


W chwili obecnej czasopismo zarejestrowane jest w bazach: C.E.E.O.L, CEJSH, Index Copernicus, BazEkon a także jest obecne w innych bazach czasopism: PBN – Polska Bibliografia Naukowa, Bazie Biblioteki Narodowej, ARIANTA, bazie IGIPZ PAN, bazie Naukowiec.org


Wyrażamy nadzieję, że poziom naukowy artykułów i aktualność poruszanej problematyki znajdzie Państwa uznanie. Odbiorcami publikacji mogą być zarówno teoretycy, jak i praktycy zainteresowani problematyką miejską, w szczególności pracownicy naukowi oraz studenci takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia, ekonomia i zarządzanie, a ponadto decydenci i pracownicy samorządów lokalnych i regionalnych.


Pragniemy, aby „Studia Miejskie” były forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między ekonomistami – specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydanymi numerami czasopisma „Studia Miejskie” i zachęcamy do publikowania.