• Rada Naukowa:
  Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  Alfonz Gajdos (Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy)
  Adam Jelonek
  Sylwia Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
  Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  Barbara Lubicz – Miszewska (Uniwersytet Wrocławski)
  Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
  Jerzy J. Parysek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Valentina Pidlisnyuk (Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; Narodowy Uniwersytet w Kremenczuk)
  Andrzej Rączaszek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
  Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski)
  Zdeněk Szczyrba (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
  Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
  Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Klaus Schöler (Uniwersytet w Poczdamie)
  Grzegorz Węcławowicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
  Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska)

 • Redaktorzy tematyczni:
  Agnieszka Dembicka – Niemiec
  Sabina Kauf
  Monika Paradowska
  Edyta Szafranek
  Magdalena Śliwa
  Maria Śmigielska
  Adam Drobniak
  Monika Mularska – Kucharek
  Mariusz Lamprecht