Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)

Zastępca redaktora naczelnego:
prof. dr hab. Sabina Kauf (Uniwersytet Opolski)

Sekretarz Redakcji:
dr Agnieszka Tłuczak


Rada Naukowa:

Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Sylwia Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Barbara Lubicz – Miszewska (Uniwersytet Wrocławski)
Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
Jerzy J. Parysek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Andrzej Rączaszek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski)
Edyta Szafranek-Stefaniuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska)