Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46 a
45-058 Opole
tel. 77 4016 899


Sekretarz redakcji: dr Edyta Szafranek

e-mal: eszafranek@uni.opole.pl


Wsparcie techniczne strony internetowej: smarcinkowski@uni.opole.pl