Do pobrania:Wytyczne dla autorów

1. Objętość artykułu: około 12 stron A4

2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania formalne:

 • program Word (pliki z rozszerzeniem *.doc lub *.docx),
 • format A4, marginesy: wszystkie po 2,5 cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5,
 • należy unikać wyróżnień w tekście, strony maszynopisu należy ponumerować; miejscem numerowania jest prawa strona w dolnej stopce;
 • podczas pisania powinno się włączyć znaki niedrukowalne by uważać np. na kilkukrotne użycie spacji,
 • nie należy stosować: tabulatorów, „twardych spacji”, „twardych enterów”, podziałów stron, podziałów sekcji, kolumn itp.;
 • tekst powinien być przygotowany starannie i poprawnie, z zachowaniem wszelkich zasad ortograficznych, stylistycznych oraz edycyjnych,
 • tekst powinien być wyjustowany (wyrównany do marginesów),
 • należy stosować tzw. cudzysłów drukarski („przykładowe słowo” zamiast ‘’przykładowe słowo’’).

3. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać:

  • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim, (12 pkt, czcionka pogrubiona, wielkie litery)
  • abstrakt w języku polskim oraz angielskim; abstrakt może obejmować około 800 znaków ze spacjami włącznie
  • słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim (od 3 do 5 słów kluczowych)
  • tekst zasadniczy (może być podzielony na numerowane rozdziały, numeracja arabska),
  • Bibliografia (alfabetycznie, według nazwisk autorów, zgodnie z systemem Chicago)

  Z tekstu należy bezwzględnie usunąć wszystkie dane Autora.

  Dane Autora wprowadzane są w momencie zgłaszania tekstu poprzez Platformę Czasopism UO (https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm)   i muszą zawierać:

  • imię i nazwisko
  • kraj, w którym pracuje Autor;
  • afiliację;
  • numer ORCID;
  • źródło finansowania badań, których dotyczy publikacja

  Dodatkowo Autor może podać: swoją stronę internetową, biogram.

4. Cytaty i powołania na źródła.

Cytaty i powołania należy przygotować zgodnie z tzw. systemem Chicago. Oznacza to, że w tekście głównym należy stosować odniesienia do literatury poprzez ujęcie w nawias nazwiska autora pracy, rok wydania, strony odwołania np. (Słodczyk 2001, 54-55), a jeśli cytowana jest praca zbiorowa, to w nawiasie należy zamieścić początkową część tytułu, rok wydania, i strony odwołania, np. (Przemiany przestrzeni… 2006, 45-49). Szczegóły tego stylu zamieszczone są w instrukcji na Platformie Czasopism UO.

5. Wykaz i opis pozycji literatury:

Bibliografię należy umieszczać na końcu całej pracy w alfabetycznie uporządkowany sposób. Opisane muszą być wszystkie cytowane dzieła. Opis pozycji literatury zgodny z systemem Chicago.