Procedura recenzowania wszystkich artykułów, które mają zostać opublikowane w czasopiśmie „Studia Miejskie”, jest zgodna z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej podstawowe założenia zawarte są w załączonej broszurze informacyjnej (przygotowanej przez MNiSW).

Recenzje artykułów złożonych do druku w czasopiśmie Studia Miejskie są przeprowadzane według następującego porządku:

  • do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów (lista współpracujących recenzentów publikowana jest raz do roku w jednym z numerów czasopisma oraz na stronie internetowej czasopisma), przy czym ani recenzenci, ani autorzy nie znają swoich tożsamości (tzw. podwójnie ślepa recenzja).
  • recenzja sporządzana jest w oparciu o formularz składający się z trzech części. /formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej/. Pierwsza służy ocenie opracowania z punktu widzenia różnych kryteriów poprzez wybór odpowiedniego wariantu. W drugiej części recenzent jednoznacznie wskazuje, czy artykuł nadaje się do opublikowania i pod jakim(i) warunkiem(ami). Natomiast trzecia część przeznaczona jest na uwagi szczegółowe oraz obligatoryjne i opcjonalne zmiany, które autor musi nanieść w tekście przed jego opublikowaniem.
  • w sytuacji gdy opinie recenzentów są rozbieżne co do możliwości opublikowania artykułu, Redakcja kieruje opracowanie do trzeciego recenzenta
  • zarówno recenzent jak też autor artykułu są zobowiązani do starannego, rzetelnego
    i terminowego wykonania swoich zadań – recenzent przygotowania recenzji, a autor artykułu ustosunkowania się do przedstawionych mu recenzji.

Do pobrania: